Monday, August 17, 2015

יבמ "Verse" עכשו בעברית

מי חושב שחברת יבמ רוצים לקחו אתנו לדואר אלקטרוני חדש.
זה לא כל כך הדואר של האמא ואבא.

יבם רוצים  שאתם מוצאים דרך חדשה לעבודה.

אם אתה מעוניין ב"יבמ וורס" אנא צור קשר איתי ואני אשמח לדבר על זה איתך עוד.

  ב"יבמ וורס" לומד עליך יותר אתה משתמש בו.האנשים שאתה עובד איתם, כולם יכול להיות מצא את המידע שאתה רוצה או צריך, הפרטים שאתה מחפש בקלות.
 
אם אתם מחפשים אלטרנטיבה מ- Outlook, Gmail ורוצים פתרון אלקטרוני מאובטחת, מודרנית אלקטרונית, כמה, אז אתה צריך להעיף מבט על יבמ וורס.
 
לקבלת מידע נוסף מיבמ, בבקשה ללכת ל
http://www.ibm.com/social-business/us/en/newway/ 

פרטי הקשר שלי נמצאים בצד של הדף
 .

No comments:

Post a Comment